Życiorys

Halina Holas-Idziakowa

Urodziła się w 1916 roku we Lwowie. Do Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) została przyjęta w 1950 roku. Aktywnie uczestnicząc w życiu związku, poznała wielu znaczących fotografików: Jana Bułhaka, Leonarda Sempolińskiego, Mariana Dederko, Benedykta Dorysa, Jana Sunderlanda, Feliksa Zwierzchowskiego czy wreszcie Edwarda Hartwiga.

W roku 1951 organizuje Delegaturą ZPAF w Katowicach. Od tamtych lat do chwili obecnej czynnie uczestniczy w życiu organizacyjnym i artystycznym Delegatury, a potem Okręgu Śląskiego ZPAF. Bierze udział we wszystkich ogólnopolskich i okręgowych wystawach fotografii artystycznej. W roku 1965 uzyskała tytuł AFIAP (Affilié a la Fédération Internationale de l’Art Photographique).

Honorowym Członkiem Izby Rzemieślniczej została w roku 1969. W 1985 roku została Członkiem Honorowym ZPAF. Od połowy lat sześćdziesiątych zajmowała sę razem mężem barwną fotografią reklamową. Jej fotografie charakteryzowały się wyczuciem artystycznym i mistrzowskim opanowaniem koloru. W tych pionierskich czasach było to znaczące osiągnięcie. Mieszka w Katowicach i Bystrej koło Bielska-Białej.